Privacy Verklaring

Allereerst: Bescherm Uzelf Bezoek https://bitsoffreedom.nl/ en leer....

Dit is de privacy verklaring van Podium Post Haarlem. Podium Post Haarlem neemt de privacy van haar bezoekers serieus en zal persoonlijke gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Hierbij houdt Podium Post Haarlem zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG/GDPR) voorschrijft.

In het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel verzamelt Podium Post Haarlem net als veel andere websites, voor analyse doeleinden bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers en het gebruik van haar website. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website.

In dit privacy statement leest u hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen en wat uw rechten zijn.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Podium Post Haarlem gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op een nieuwsbrief of anderszins contact heeft met Podium Post Haarlem. Bij gegevens over u als klant gaat het om gegevens zoals email en naam.

Podium Post Haarlem gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst met u als klant, voor onze overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, Uw gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Podium Post Haarlem gaat zorgvuldig om met uw gegevens, uiteraard conform de vereisten die hier door de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG/GDPR) aan worden gesteld.

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres hebt opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan dit gebruikt worden om u als klant te informeren over de activiteiten en concerten opgegeven bij Podium Post Haarlem. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden. Onze nieuwsbrief provider, LaPosta, ontvangt namens ons uw email adres en naam. Lees de privacy verklaring van LaPosta : https://laposta.nl/privacy-statement

In overeenstemming met de Telecommunicatiewet gebruikt Podium Post Haarlem het e-mailadres om u van informatie te voorzien over activiteiten van Podium Post Haarlem.

Afmelden

Podium Post Haarlem houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Podium Post Haarlem geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven.

De privacywetgeving verplicht Podium Post Haarlem de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Podium Post Haarlem heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt buiten Nederland.

Podium Post Haarlem heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Ondanks de door Podium Post Haarlem genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Podium Post Haarlem kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Verwerking bijzondere persoonsgegevens

Het is niet toegestaan bijzondere persoonsgegevens op te slaan, behalve als het strikt noodzakelijk is voor de dienstverlening en er een grondslag voor is. Podium Post Haarlem verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van websitebezoekers.

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Podium Post Haarlem over u heeft. Op zo’n verzoek reageren wij binnen één maand; dit is de wettelijke reactietermijn. Indien er onjuistheden voorkomen in de bij ons bekende gegevens, kunnen deze op verzoek worden gecorrigeerd of volledig worden verwijderd.

Ieder verzoek dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen.

Podium Post Haarlem en andere websites

Op de sites van Podium Post Haarlem treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Podium Post Haarlem kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

Podium Post Haarlem behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Controleer daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Podium Post Haarlem.

Vragen? Stuur een Emailtje

 

UP

Deze Website gebruikt Cookies:  Privacy & Cookies Pagina  OK